Memiş Hoca – NAZAR VAR MIDIR?

Paylaş
 

ÇEVRENİZDE KESKİN NAZARLI İNSANLARA DİKKAT EDİN!

 

Pek çoğumuzun bilmediği, pek çoğumuzun da varlığına cahilce itiraz ettiği bir tehlikeyi anlatmak istiyorum. Bu tehlike emin olunuz ki. bugün ruhsal ve manevi rahatsızlık hisseden ve bunu doktor doktor gezip tedaviye gayret sarf eden fakat bu konuda en ufak bir mesafe bile alamayan insanlarımızın rahatsızlığının baş nedenidir.

Yalnız Müslümanlar arasında değil, gayrimüslimler arasında da nazar (göz değmesi) inancı vardır. Günümüze kadar ilim adamları nazar değmesini araştırmışlar, böyle bir olayın vuku bulduğunu kabul etmişler; fakat bu olayın nasıl meydana geldiğini anlayamamışlardır. Yani nazar (göz değmesi) olayı gerçekten vardır, fakat bu nasıl meydana gelmektedir?

İşte ilim adamları bunu keşfedememişlerdir: Ancak bugün tekniğin gelişmesi ile asrın mucizesi olarak kabul edilen bioenerji ilmi sayesinde bu olay kanıtlanmış ve bazı insanların gözlerinin çok etkili morötesi ve kızılötesi ışınlar yaydığı, bu olayın da insanlar ve diğer varlıklar üzerinde büyük ölçüde tahribata neden olduğu anlaşılmıştır.

İşte bu ışınlar, insan makinesinin düzeni olarak kabul edilen “Bioritim”i bozmakta ve insanlarda bitkinliğe, halsizliğe hastalığa, hatta zayıf bünyeli insanlarda ölüme bile neden olmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde görülen bir diğer gerçek de; bu ışınlann doz ve oranının insanların kızgın sinirli, heyecanlı ve kıskanç anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğidir, Bu güç. renkli gözlü insanlarda diğer göz renklerine sahip insanlara nazaran daha artmakta ve tehlikeli olmaktadır.

İşte bu noktada aklımıza hemen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Sallalahu Aleyhi vesellem’in, “Renkli gözlü insanlardan çekininiz” mealindeki Hadis-i Şerif i gelmektedir.

NAZAR BONCUĞU TAKMAK DOĞRU MU? 

Bazı insanların çok beğendikleri insanlara veya mâllara, bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarih boyunca görülmüş bir gerçektir. Siz de kendi hayatınızda durup dururken camınızın kırıldığına, vazonuzun veya aynanızın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın durup dururken bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Veyahut da kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birden bire halsizleşip sebepsiz  bir yere hastalandığınız olmuştur. Tüm bu olayların ortak nedeni, sebebini bilmediğimiz nazar olayıdır.

Nazar
İşte bu nedenle islam alimleri Kuran ı Kerim’den aldıkları ilhamla nazar değmesi olayını kabul etmişler, nazardan korunmak için Kökü ayet ve hadislere dayanan bazı manevi korunma yollan tavsiye etmişlerdir. Nazar olayının varlığını Hz. Peygambere (s.a.v.) haset ederek, ona göz değdirmeye çalışanların olduğunu haber veren Kalem Suresinin 51.Ayet’inden anlıyoruz:

“Doğrusu inkar edenler. Kuranı dinlediklerinde neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. ‘O delidir’ diyorlardı.” (68/51) Kafirler bu sure ile bundan önce Kur’ân’ı ilk işittikleri zaman onun nazım ve manasıyla belagatının yüksekliğini, Peygamberin (s.a.v.) O’na mazhariyetini son derece kıskanmış, bütün kötülük ve kıskançlık dolu bakışlarını ona dikmiş ve ona yiyecekmiş gibi bakarak, onu yok etmeye çalışmışlardır. İşte onun üzerine bu Ayet i Kerime nazil olmuş ve Hz Peygamberi (s.a.v.) bu kötü durumdan haberdar ederek onlara karşı tedbir almasını sağlamıştır.

Büyük alim Fahreddin-i Razi, “Bu Ayet-i Kerimeyi okumanın göz değmesine bir deva olduğunu belirtmiştir. Kalem Suresinin 51. ayetini 7. Felak, Nas surelerini de 3’er defa okuması nazara karşı çok etkilidir. Ancak nazara karşı mavi boncuk takmak, kapılara buğday başağı, keçi ve koç boynuzu, kaplumbağa kabuğu, sarımsak koçanı ve çocuk ayakkabısı gibi  şeyler asmak yanlıştır. Bunlara sığınmak Allah’ın yardımının korumasını inkar anlamına gelen batıl inançtan başka bir şey değildir.

Peygamberimiz (s.a.v)bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyuruyorlar: “Nazardan ve göz değmesinden korunmak için asılmış nazarlıktan koparıp atanlar, bir köle azat etmiş gibi sevap kazanırlar.” Öte yandan nazardan korunmak için insanın kendisine sürekli olarak “Maşallah* ve Tebarekallah” zikirlerini çekmesi de çok faydalıdır. 

 

Mehmet Memiş – / www.heykadin.com

  • Site Yorum

Bir yorum bırak