Memiş Hoca – İŞTE REENKARNASYON GERÇEĞİ

Paylaş
 

Kur’ân-ı Kerimi tefsir ederken büyük müfessirler ilk önce Esbab-ı Nüzul adı verilen ayetlerin indirilmesine sebep olan olayları inceler ve daha sonra da o olaylar doğrultusunda ayet ve sureleri tefsir ederler, şimdi bu doğrultuda kastedilen Ayet-i Kerimeleri inceleyelim: Kentli tezlerini iddia ettiğine inandıkları Ayet-i Kerime, Bakara Suresinin 28. ayetidir. Bu Ayet-i Kerime mealen şöyledir “Allah’a nasıl olup da küfrediyorsunuz? Siz ölüler iken, o sizi diriltti, sonra sizi yeniden öldürecek. Ve tekrar sizi o diriltecek.Ve nihayet O’na döneceksiniz.”

İşte kendilerinin doğruluğuna delalet ettiğim söyledikleri bu Ayet-i Celile’nin indiriliş sebebini Peygamberimiz (s.a.v.) bizzat şöyle izah etmişlerdir. Kıyamet ve hesap günüyle ilgili Ayet-ı Kerime geldiği zaman müşrik ve münafıklar Allah Resulü (s.a.v.) ile dalga geçmişler ve çürüyüp yok olan insanın hesap vermesinin mümkün olmadığını iddia etmişlerdir. Onun üzerine bu ayet nazil olmuştur. Ayetin açıklaması ise şöyledir:

“Biz insanlar daha ruhlar âleminde bir cesede sahip olmadan ve dünyaya gönderilmemiş durumda ölüler iken bizlere sahip olduğumuz cesetleri ikram edip Cenâb-ı Allah’ın dirilttiğini ve belli bir süre bu dünyada bu cesedimizle yaşadıktan sonra tekrar bizim anladığımız anlamda öleceğimizi ve nihayet kıyamet günü tekrar bizi ilk önce yaptığı gibi cenâb-ı Allah’ın dirilteceğini ve nihayetinde O’na dönüp yaptıklarımızın hesabını vereceğimizi’ izah etmektedir. Yani ayetin nihayeti, kıyameti ve hesabı hatırlatmasıdır Ancak onlar, ruhun kendi kapasitesine Köre mükemmele ulaşıncaya kadar dünyaya gelip gideceğini ve ruhun sonsuza kadar bu şekilde devam edeceğini ifade ederek kıyameti ve hesabı inkâr etmektedirler. Yanı bu izah tarzının İslamla yakından uzaktan hiçbir ilgisi yoktur, Bu fikri savunanların İslam’a mal ederek düştükleri hata. Kurân’da reenkarnasyonu inkâr eden hiçbir Ayet-i Kerime’nin olmadığı görüşüdür.

Son yıllarda çok fazla tartışılan ve gündeme getirilen konulardan biri de reenkarnasyon, öldükten sonra ikinci kez beden değiştirerek dünyaya gelmek, ya da yeniden bedenlenmek olarak nitelendirilen reenkarnasyon hakkında popüler bazi ilahiyatçılar da olumlu görüşler serdediyorlar. Öte yandan Reenkarnasyonun, ilmi yetersizliği ve zayıf inançlı pek çok insanı da etkisi altına aldığı da görülmektedir. Bu düşüncenin İslam’da bir dayanağı var mıdır?

Allah’a ve ahıret gününe imarı eden bir mü’min reenkarnasyona inanabilir mi? Kurân-ı Kerim’den ayetlerle izah edeceğim gibi., kâfir cinlerin yani şeytanların. günümüzün zayıf bilgili ve imanlı insanını bu kadarcık imanından bile mahrum etme yollarından biri olan reenkarnasyonu yani yeniden başka bir bedenle dünyaya geri gelme) açıklamaya çalışacağım. Yüzyıllardan beri -çok kısır da olsa- faaliyet gösteren
ve bugün liderliği bir tarikat haline gelen ve “parapsikoloji” biçiminde adlandırılan bu akım. bugünün insanının önüne kurulan en büyük tuzaklardan biri haline gelmiştir. Bu tarikatın genel felsefesini, dünya dini kurmak yani dinler arası ayrımı yok etmeye çalınmak oluşturmaktadır.

Bu inanışa göre insan ruhu tekâmüle uğrayacak ve kemale yani mükemmelliğe ulaşıncaya kadar “yeniden doguş’a tabi tutulacaktır. Insanları dünya dini felsefesine yaklaştırmaya çalışan bu akımın uygulandığı en önemli metod ise, her insana kendi dini inanışından örnekler getirip göstermeye çalışmaktır. Araştırmayı ve öğrenmeyi unutmuş, bu konuda kendisine, nefsine, tatlı ve hoş gelen ne verilirse hiç itiraz etmeden, hemen alıp öpüp başına koyan günümüz insanını bu durumda kandırmak çok olay olmaktadır.

Reenkarnasyoncuların Dayanakları Neler?

Reenkarnasyonu iddia edenlerin bu iddialarını ispatlamaya yönelik başvurduktan dört ana nokta vardır:

1. Kur’ân-ı Kerim’de bu hususu ispat ettiğini savundukları ayetler
2. Görülen rüyalar
3. Hipnoz sırasındaki ifadeler
4. ve son olarak da. bunu savunan kişilerin yaşadıklarını söyledikleri eski hayatlarını doğrudan hatırlamaları.

 

Mehmet Memiş – / www.heykadin.com

  • Site Yorum

Bir yorum bırak