Diş eksikliği duygusal travma nedeni

Paylaş
 

Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Esra Alpkılıç Başkırt, diş eksikliğinin duygusal travmaya neden olduğunu söyledi.

 

Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Esra Alpkılıç Başkırt, “Dişleri olmayan bireyler toplumda saygınlık kazanmada, insanlarla diyalog içine girmede, kadın-erkek ilişkileri gibi özel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaşayabilirler. Diş eksikliğinin giderilmesi ile hasta estetik kaygılarında arınır ve anlaşılır şekilde konuşabileceği, rahatça gülebileceği için kaybettiği özgüvenini kazanacaktır” diye konuştu.

Hospitadent Diş Hastanesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Esra Alpkılıç Başkırt, “Diş hekimliği ağız ve diş sağlığının korunması ve restorasyonunu sağlayarak bireylerin estetik, fonetik (konuşma) ve fonksiyonel gereksinimlerini sağlayan; böylece bireylerin yaşam kalitelerini arttırmayı hedefleyen bir bilim dalıdır. Diş eksikliği, tıbbın bu bölümü içerisinde en çok mücadele edilen rahatsızlıktır” dedi.

Dr. Esra Alpkılıç Başkırt, “Dişler ve diş çevresi dokuları vücudun çok önemli parçalarında biridir. Diş eksikliği FDA tarafından organ eksikliği olarak kabul edilmektedir. Güncel diş hekimliğinin amacı bu eksikliklerin oluşmasını engellemek ve mevcut eksikliklerin mutidisipliner yöntemlerle giderilmesini sağlamaktır” diye konuştu.

Diş eksikliğinin hasta üzerinde oluşturduğu etkileri beş ana maddede anlatmak mümkündür.

1. Fonksiyonel Etkiler: Sindirimin ağızdan başlaması nedeniyle dişlerdeki eksiklikler sindirimin aksamasına ve sistemdeki diğer organlara daha çok yük binmesine, kilo alımlarına, hazımsızlık-mide ağrısı gibi rahatsızlıklara, bazı bağırsak hastalıklarına neden olacaktır.

2. Estetik Etkiler (Kaygılar): Son dönemde yapılan çalışmalar, kişilerin yeni bireylerle karşılaşması durumunda yüzünde en çok dikkat ettiği alanların başında ağız boşluğu yani dişler ve gözler olduğu yönünde sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda dişler ve diş çevresi dokuların bir bütünlük ve ahenk içerisinde olması, kişilerin görsel estetiğinin de büyük bir parçasını oluşturmaktadır.

3. Fonetik Etki: Seslerin şekillenmesinde dişlerin rolü büyüktür. Dişlerin olmaması, seslerin doğru ve tam olarak çıkarılamamasına; dolayısıyla anlaşılabilir şekilde konuşamamaya sebep olur. Özellikle ön bölgedeki dişlerin kaybı estetik bozukluklarla birlikte bir takım seslerin çıkarılamamasına sebep olarak peltek konuşmaya, ifade güçlüğüne dolayısıyla özgüven eksikliği ve psikolojik bozukluklara sebebiyet verebilir.

4. Psikolojik Etki: Bu konu estetik ile yakın ilişkisi olan bir husustur. Dişleri olmayan bireyler toplumda saygınlık kazanmada, insanlarla diyalog içine girmede, kadın-erkek ilişkileri gibi özel durumlarda eksiklik hissetmeleri nedeniyle duygusal travmalar yaşayabilirler. Diş eksikliğinin giderilmesi ile hasta estetik kaygılarında arınır ve anlaşılır şekilde konuşabileceği, rahatça gülebileceği için kaybettiği özgüvenini kazanacaktır.

5. Dokuların Devamlılığının ve Bütünlüğünün Bozulması Üzerindeki Etkileri: Diş eksikliği tek veya çoklu oluşuna göre; kaybedildiği yaşa göre ve kaybın oluştuğu lokalizasyona göre farklı etkiler oluşturur. Günümüzde diş kaybının telafisinde en çok tercih edilen yöntemlerden biri de dental implant uygulamalarıdır. Dental implant tedavilerinin uygulanabilmesi için hastanın diş dizilimin düzgün olması, kemik yapısının uygun yükseklik ve kalınlıkta olması ve bazı anatomik yapılardan (burun tabanı, maxiller sinüsler, bazı damar ve sinirlerin ana kolları gibi) uzakta kalmasını sağlayacak yapıda olması gerekir. Örneğin erken yaşta diş kaybı olduğunda tek ya da çok sayıda olması açısından fark olmadan hem diş diziliminin bozulmasına hem de kemik kaybına sebebiyet oluşturur. Bu faktörlerin hem implantsız klasik tedavi yöntemlerinde (total protez veya köprü protezi gibi) hem de implant uygulamalarını içeren tedavilerde olumsuz etkileri vardır.

  • Site Yorum

Bir yorum bırak